Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Testowego

Wyszukiwanie zaawansowane

Wykonawca : Osoba fizyczna

Wartość netto

PLN

Wartość brutto

PLN
wartość faktury zł
  • Data zawarcia: 2022-02-14
  • Okres: 2022-02-14 do
  • Numer umowy: RG.032.55.2022.PV
  • Rodzaj umowy: umowa o powierzeniu grantu
  • Informacje uzupełniające: 1. dotyczy okresu obowiązywania do: umowa obowiązuje do końca okresu Trwałości projektu – okresu 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (Grantodawcy) 2. dotyczy wartość umowy brutto: w umowie „całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi do (…)” oraz „całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi do (…)”; (wartość umowy brutto = przyznana moc instalacji PV x 7000 zł) 3. dotyczy wysokość współfinansowania: w umowie „grant o wartości do (…)” oraz „grant stanowi nie więcej niż 65% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, przy czym całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia zostanie ostatecznie ustalona na podstawie przedłożonych do rozliczenia przez Grantobiorcę dokumentów finansowych i przeprowadzonej weryfikacji technicznej”
  • Pracownik: Weronika Zaniewska Barbara Zawistowska
  • Miejsce zawarcia umowy: Zambrów
  • Wysokość współfinansowania:
  • Finansowana ze środków UE: tak

Przedmiot umowy

Powierzenie Grantobiorcy grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,16 kWp na potrzeby zasilania budynku mieszkalnego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Stawecki

Data wytworzenia:
22 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Dariusz Pabianski

Data publikacji:
22 lut 2022, godz. 09:04

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Pabianski

Data aktualizacji:
22 lut 2022, godz. 09:04